Apie
Grojaraščiai
Registruotis

75veiklos

1
28 Feb, 12:00
Tarptautinis ir tarpkultūrinis
ESK-Kurzzeitfreiwilligendienst in Magdeburg "Villa International"
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#statyti tvoras, #naudoti rankinius įrankius, #komunikacija, #puoselėti tarpkultūrinį sąmoningumą, #turėti tarpkultūrinio bendravimo gebėjimų, #mokyti apie tarpkultūrinio bendravimo būdus, #taikyti tarpkultūrinio mokymo strategijas, #kalba, #šiuolaikinės kalbos, #šiuolaikinės kalbos, #kolektyvo kūrimas, #planuoti kolektyvo darbą, #skatinti komandos kūrimą, #kolektyvinio darbo principai, #padėti savanoriams, #padėti lankytojams, #padėti lankytojams, #planuoti dirbtuvių darbą, #pristatyti parodą
Prisijungti
1
21 Sep, 09:00
Civic competence
Sachsen-Anhalt Region of Learning
#think critically, #have a commitment to democratic principles, #cultivate intercultural communication methods, #komunikacija, #plėtoti pilietiškumą naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, #identify problems, #problem solving
14
GOEUROPE-NOW!
#planuoti kolektyvo darbą, #puoselėti tarpkultūrinį sąmoningumą, #skatinti socialinį sąmoningumą, #planuoti jaunimo veiklą, #parodyti socialines kompetencijas, #rengti skaitmeninę švietimo medžiagą, #tobulinti kalbos įgūdžius, #konsultuoti dėl mokymosi metodų, #turėti tarpkultūrinio bendravimo gebėjimų, #padėti mokiniams mokytis, #rengti skaitmeninę švietimo medžiagą, #Teamwork zwischen Studierenden fördern, #lengvinti kolektyvinį besimokančių asmenų darbą, #skaitmeninių žaidimų stiliai, #bendrauti su jaunimu, #Studierende beim Lernen unterstützen, #komunikacija, #bendruomenės švietimas, #užmegzti tarptautinius ryšius, #Mechanismen von digitalen Spielen, #organizuoti darbą, #kolektyvo kūrimas, #kolektyvo kūrimas, #bendrauti su kitais
1
25 Nov, 16:30
Tarptautinis ir tarpkultūrinis
GOEUROPE-NOW!
#turėti tarpkultūrinio bendravimo gebėjimų, #komunikacija, #užmegzti tarptautinius ryšius, #kolektyvo kūrimas
1
30 Oct, 16:00
Tarptautinis ir tarpkultūrinis
GOEUROPE-NOW!
#turėti tarpkultūrinio bendravimo gebėjimų, #komunikacija, #užmegzti tarptautinius ryšius, #kolektyvo kūrimas
1
25 Sep, 16:00
Social competence
GOEUROPE-NOW!
#Teamwork zwischen Studierenden fördern, #lengvinti kolektyvinį besimokančių asmenų darbą, #komunikacija, #bendruomenės švietimas, #užmegzti tarptautinius ryšius
1
19 Sep, 10:00
Pilietinis įsitraukimas
GOEUROPE-NOW!
#plėtoti kūrybines idėjas, #planuoti dirbtuvių darbą, #teikti informaciją, #įrašyti garso medžiagą, #vykdyti renginių valdymo veiklą
1
19 Sep, 10:00
Pilietinis įsitraukimas
GOEUROPE-NOW!
#įrašyti garso medžiagą, #plėtoti kūrybines idėjas, #planuoti dirbtuvių darbą, #vykdyti renginių valdymo veiklą, #teikti informaciją
1
1 Aug, 08:00
Asmeninis tobulėjimas
GOEUROPE-NOW!
#Empathie zeigen, #stiprinti vaikų gerovę, #naudoti autentiškas gamybos technikas, #teikti humanitarinę pagalbą, #skatinti vykdyti rekreacinę veiklą, #teikti pamokų medžiagą
1
4 Nov, 08:00
Aplinkosauga ir ekologija
GOEUROPE-NOW!
#skatinti tvarumą, #skatinti socialinį sąmoningumą, #skatinti informuotumą aplinkos apsaugos srityje, #atsižvelgti į ekonomikos kriterijus, kai priimami sprendimai, #turėti tarpkultūrinio bendravimo gebėjimų, #plėtoti kūrybines idėjas, #gamtos vietovių priežiūra
1
2 Sep, 08:00
Tarptautinis ir tarpkultūrinis
GOEUROPE-NOW!
#parodyti socialines kompetencijas, #mokyti skaitmeninio raštingumo, #užmegzti ryšius su žiniasklaida, #užmegzti tarptautinius ryšius
Badgecraft palaiko šią platformą ir plėtoja ją kartu su pagrindinėmis švietimo organizacijomis. Europos Sąjungos programa Erasmus+ dalinai finansavo pirmosios platformos versijos sukūrimą. Susisiekite su mumis support@badgecraft.eu.
Platforma
Pakeisti į kitą kalbą:
PradinisŽemėlapisVeiklosGrojaraščiai