Entdecke Deine Möglichkeiten im Ausland
O nas
Seznami predvajanja
Registracija
Vsi (69)Ustvarjalnost in oblikovanje (1)Learning to learn (2)Umetnost in kultura (7)Osebni razvoj (1)Civic competence (2)Civic engagement (10)Okolje in ekologija (1)Kariera in pripravljenost za delo (4)Internacionalno in Interkulturalno (28)Social competence (5)Foreign languages (2)Tehnologija in računalniki (1)Digital competence (5)

Učni seznami predvajanja

Izpolnite učni seznam predvajanja in si prislužite digitalne Odprte značke

14
GOEUROPE! - BotschafterInnen 2020
GOEUROPE-NOW!
#načrtovati skupinsko delo, #kazati medkulturno ozaveščenost, #spodbujati družbeno ozaveščenost, #načrtovati mladinske dejavnosti, #izkazovati socialne kompetence, #razvijati digitalno izobraževalno gradivo, #osveževati jezikovna znanja, #svetovati o metodah učenja, #kazati medkulturne kompetence, #pomagati učencem pri učenju, #Teamwork zwischen Studierenden fördern, #spodbujati skupinsko delo učencev, #zvrsti digitalnih iger, #komunicirati z mladimi, #Studierende beim Lernen unterstützen, #communication, #izobraževanje v skupnosti, #vzpostavljati mednarodne odnose, #Mechanismen von digitalen Spielen, #organizirati delo, #spodbujanje timskega duha, #sporazumevati se z drugimi
Pridruži se
7
GOEUROPE-NOW!
#načrtovati skupinsko delo, #ustvarjalno razmišljati, #logisches Denken, #digitale Kommunikation, #spodbujati ustvarjalnost v skupini, #razvijati digitalno izobraževalno gradivo, #digitalno sporazumevanje in sodelovanje, #delovati kot ekipa, #spodbujati skupinsko delo učencev, #zvrsti digitalnih iger, #e-izobraževanje, #tehnike spletne moderacije, #communication, #razvijati ustvarjalne zamisli, #etwas durchdenken, #Mechanismen von digitalen Spielen, #spodbujati ustvarjalne procese, #spodbujanje timskega duha, #sodelovati z izobraževalnimi ustanovami, #načrtovati dejavnost delavnice
9
GOEUROPE-NOW!
#Zeit einteilen, #kazati medkulturno ozaveščenost, #vključevati prostovoljce, #über staatliche Förderung informieren, #Ereignisse organisieren, #Fragetechniken verwenden, #kazati medkulturne kompetence, #načrtovati samoorganizacijo, #Reiseinformationen anbieten, #pomagati učencem pri učenju, #im Internet suchen, #uporabljati medkulturne strategije poučevanja, #über Reiseziele informieren, #zagotavljati informacije, #communication, #zastavljati vprašanja na dogodkih, #sporazumevati se s pomočjo digitalnih tehnologij, #vzpostavljati mednarodne odnose, #Chancen erkennen, #dejavno poslušati, #prepoznavati priložnosti, #sporazumevati se z drugimi, #svetovati učencem, #načrtovati dejavnost delavnice
3
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#kazati medkulturno ozaveščenost, #seznanjati se s tekočim dogajanjem, #francoščina, #uporaba znanja, #sich mit Interessenvertretern austauschen, #dejavno poslušati
3
GOEUROPE-NOW!
#načrtovati skupinsko delo, #kazati medkulturno ozaveščenost, #metode posvetovanja, #organizirati udeležbo na mednarodnih prireditvah, #veliko potovati v tujino, #poučevati metode medkulturne komunikacije, #podpirati migrante pri vključevanju v državi prejemnici, #kazati medkulturne kompetence, #poučevati jezike, #migration, #Kursmaterial zusammenstellen, #communication, #Sprachkenntnisse, #moderni jeziki, #načrtovati dejavnost delavnice
11
GOEUROPE-NOW!
#produce travel plan, #travel with people, #information regarding sightseeing, #be friendly to travellers, #rail roads, #manage infrastructure, #reflect on actions, #demonstrate intercultural competence, #veliko potovati v tujino, #develop travel plans, #accompany visitors on sightseeing tours, #railroad infrastructure, #oversee infrastructure, #rail routes, #informacije o ogledu znamenitosti, #zagotavljati konstruktivne povratne informacije, #organizirati udeležbo na mednarodnih prireditvah, #železniška infrastruktura, #reflect on learning process, #self-reflection, #train network, #pisati v angleščini, #priprava voznih redov, #monitor infrastructures, #redno preverjati infrastrukturo, #rail lines

Predstavljene veščine

#communication#kazati medkulturne kompetence#vzpostavljati mednarodne odnose#kazati medkulturno ozaveščenost#spodbujanje timskega duha#načrtovati dejavnost delavnice#moderni jeziki#jezikovno znanje#načrtovati skupinsko delo#informacije o ogledu znamenitosti

Izpostavljene priložnosti

Za iskanje priložnosti blizu tebe izberi svoje interese

1
28 February, 12:00
Internacionalno in Interkulturalno
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#postavljati ograje, #uporabljati ročno orodje, #communication, #kazati medkulturno ozaveščenost, #kazati medkulturne kompetence, #poučevati metode medkulturne komunikacije, #uporabljati medkulturne strategije poučevanja, #jezikovno znanje, #moderni jeziki, #spodbujanje timskega duha, #načrtovati skupinsko delo, #spodbujati krepitev skupinskega duha, #načela timskega dela, #podpirati prostovoljce, #nuditi pomoč obiskovalcem, #načrtovati dejavnost delavnice, #predstaviti razstavo
1
21 September, 09:00
Civic competence
Sachsen-Anhalt Region of Learning
#think critically, #have a commitment to democratic principles, #cultivate intercultural communication methods, #communication, #biti dejaven kot državljan s pomočjo digitalnih tehnologij, #identify problems, #problem solving
1
25 November, 16:30
Internacionalno in Interkulturalno
GOEUROPE-NOW!
#kazati medkulturne kompetence, #communication, #vzpostavljati mednarodne odnose, #spodbujanje timskega duha
1
30 October, 16:00
Internacionalno in Interkulturalno
GOEUROPE-NOW!
#kazati medkulturne kompetence, #communication, #vzpostavljati mednarodne odnose, #spodbujanje timskega duha
1
25 September, 16:00
Social competence
GOEUROPE-NOW!
#Teamwork zwischen Studierenden fördern, #spodbujati skupinsko delo učencev, #communication, #izobraževanje v skupnosti, #vzpostavljati mednarodne odnose
1
19 September, 10:00
Civic engagement
GOEUROPE-NOW!
#razvijati ustvarjalne zamisli, #načrtovati dejavnost delavnice, #zagotavljati informacije, #snemati zvočna gradiva, #upravljati dogodke
1
19 September, 10:00
Civic engagement
GOEUROPE-NOW!
#snemati zvočna gradiva, #razvijati ustvarjalne zamisli, #načrtovati dejavnost delavnice, #upravljati dogodke, #zagotavljati informacije
1
1 August, 08:00
Osebni razvoj
GOEUROPE-NOW!
#Empathie zeigen, #podpirati dobro počutje otrok, #uporabljati pristne rokodelske tehnike, #zagotavljati humanitarno pomoč, #spodbujati rekreacijske dejavnosti, #zagotavljati učna gradiva
1
4 November, 08:00
Okolje in ekologija
GOEUROPE-NOW!
#spodbujati trajnost, #spodbujati družbeno ozaveščenost, #spodbujati okoljsko ozaveščenost, #upoštevati gospodarska merila pri odločanju, #kazati medkulturne kompetence, #razvijati ustvarjalne zamisli, #vzdrževanje naravnih območij
1
2 September, 08:00
Internacionalno in Interkulturalno
GOEUROPE-NOW!
#izkazovati socialne kompetence, #izvajati digitalno opismenjevanje, #vzpostavljati odnose z mediji, #vzpostavljati mednarodne odnose
1
31 July, 17:00
Social competence
GOEUROPE-NOW!
#spodbujati družbeno ozaveščenost, #Teamwork zwischen Studierenden fördern, #spodbujati skupinsko delo učencev, #communication

Izpostavljeni organizatorji

Raznolike priložnosti, ki jih omogočajo številni partnerji Entdecke Deine Möglichkeiten im Ausland

Postani partner
Badgecraft vodi spletno infrastrukturo za mesta in regije učenja in jo razvija skupaj z vodilnimi izobraževalnimi organizacijami. Evropski konzorcij razvija to platformo s pomočjo sofinanciranja programa Evropske unije Erasmus+. Kontaktirajte support@badgecraft.eu.
Platforma
Preklopite na drug jezik:
Sofinancirano s strani programa Evropske unije Erasmus+
DomovPriložnostiSeznami predvajanjaZemljevid